Website bewerken

De website https://impala-coaching.be (hierna “de site” genoemd) wordt gepubliceerd door Impala – Liesbeth Vandeputte (hierna “de uitgever” genoemd), met maatschappelijke zetel te Sleeckxlaan 67, 1030 Brussel (België) – BTW: BE 0678 684 749.

Het schrijven van de website

Directeur publicatie: Liesbeth Vandeputte

Contact :
Tel. : +32 492 73 57 52
E-mail : contact@impala-coaching.be

Website host

De website https://impala-coaching.be wordt gehost door Combell NV, met maatschappelijke zetel te Skaldenstraat 121, 9042 Gent (België) – BTW: BE 0541 977 701

Privacybeleid

In geen geval zullen de op onze Site verzamelde gegevens worden doorgegeven of verkocht aan derden.

Meer details over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens vindt u in ons privacybeleid.

Cookies

De site kan automatisch standaardinformatie verzamelen, evenals elk type gepersonaliseerde informatie waarmee de site zijn bezoekers kan identificeren. Alle indirect verzamelde informatie zal alleen worden gebruikt om het volume, het type en het patroon van het verkeer dat deze Site gebruikt te controleren, om het ontwerp en de lay-out van deze Site te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en in het algemeen om de service die wij u bieden te verbeteren. U kunt de Site bezoeken door deze optie in uw browserinstellingen uit te schakelen.

Respect voor intellectuele eigendom

Alle merken, foto’s, teksten, commentaren, illustraties, geanimeerde of niet-geanimeerde beelden, videosequenties, geluiden, alsook alle computertoepassingen die kunnen worden gebruikt voor de werking van de Site en meer in het algemeen alle elementen die op de Site worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de geldende wetten inzake intellectuele eigendom.

Zij zijn de volledige eigendom van de uitgever of zijn partners, tenzij anders vermeld. Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen, met inbegrip van computertoepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden. Het feit dat de Uitgever geen gerechtelijke stappen onderneemt zodra hij van een dergelijk ongeoorloofd gebruik op de hoogte is, vormt geen aanvaarding van een dergelijk gebruik en geen afstand van dergelijke stappen.

Alleen gebruik voor privédoeleinden binnen de familiekring is toegestaan en elk ander gebruik vormt namaak en/of inbreuk op de naburige rechten, zoals gesanctioneerd door de wet op de intellectuele eigendom.

Voor de gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is de voorafgaande toestemming van de uitgever of de houder van de rechten op deze inhoud vereist.

Hyperlinks

De Site kan hyperlinks bevatten naar andere websites die door derden en niet door de Uitgever worden gepubliceerd en beheerd. De Uitgever is niet verantwoordelijk, direct of indirect, in het geval dat dergelijke sites van derden niet voldoen aan de wettelijke bepalingen.